Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

JR Hypotheken & Verzekeringen

Uw financieel adviseur

Hypotheken

Wanneer u op zoek bent naar een hypotheek met de laagste rente, dan bent

u bij ons aan het juiste adres. Maar vaak is er zoveel meer dan dat:


Hoeveel lost u eigenlijk af? Heeft u een woekerpolis? Hoe ziet uw inkomen eruit

als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt? Kunnen uw nabestaanden blijven wonen

als u komt te overlijden? Kunt u de lasten wel blijven betalen wanneer u met

pensioen gaat? Zo maar een paar vragen die van belang kunnen zijn bij het afsluiten

van een hypotheek. Als u geen duidelijk antwoord weet op dit soort vragen, dan kan

uw hypotheek wel eens duurder worden dan u zelf denkt!


Bij JR Hypotheken & Verzekeringen bespreken we al dit soort vraagstukken, zodat u

weet waar u aan toe bent. Wij spreken dan ook liever van een hypothecaire planning.

Een totaaladvies waarbij we verder willen kijken dan alleen vandaag.


Laat u daarom eens goed informeren. Dan krijgt u niet alleen de laagste maandlasten, maar

ook een uitstekende hypotheek waar u nu en in de toekomst wat aan heeft!

Downloaden van werkgeversverklaring NHG:

De hypotheekvormen:


In Nederland worden op dit moment door diverse geldverstrekkers honderden soorten hypotheken aangeboden. Bij nadere analyse kunt u deze hypotheken meestal terug voeren naar de hieronder besproken basisvormen van een hypotheek, of een combinatie daarvan. Hieronder vindt u een beschrijving van de 6 basisvormen van hypotheken en de daarbij behorende voor- en nadelen van de betreffende vorm.

Lineaire hypotheek

Annuiteiten hypotheek

Levenhypotheek

Spaarhypotheek

Beleggingshypotheekk

Aflossingsvrije hypotheek

Lineaire hypotheek:

Bij een lineaire hypotheek betaalt u maandelijks een vast bedrag aan aflossing op de lening en u betaalt rente over de nog uitstaande restschuld. De bruto en netto maandlasten van deze hypotheekvorm zullen in het begin vrij hoog starten en uiteindelijk zeer laag eindigen.


Voordelen:

-vaak de goedkoopste hypotheekvorm


Nadelen:

-het maximaal te lenen bedrag ligt meestal lager dan de andere hypotheekvormen.

-de aanvangslasten zowel bruto als netto zijn in het begin hoog en aan het einde van de looptijd laag.

-de fiscale voordelen zijn aan het einde van de looptijd minimaal.

Annuiteiten hypotheek:

Bij de Annuiteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten gedurende de looptijd gelijk (bij ongewijzigde rentestand). De bruto maandlasten zijn opgebouwd uit rente en aflossing waarbij in de beginperiode het rentebestanddeel erg groot is en de aflossing erg klein. Gedurende de looptijd van de lening wordt de aflossing per maand steeds groter en het rente bedrag steeds kleiner.


Voordelen:

-de hypotheekvorm waarmee over het algemeen het meeste geleend mag worden.

-lage (netto) aanvangslasten.


Nadelen:

-gedurende de looptijd van de lening stijgende (netto) maandlasten

-in de beginperiode groot fiscaal voordeel en aan het eind van de periode zeer gering

-zeer geringe aflossing in de beginfase van de lening (geen kapitaalsopbouw

Levenhypotheek:

Een levenhypotheek bestaat uit een lening en een levensverzekering. Bij een levenhypotheek bestaat het maandbedrag uit rente en premies voor de verzekering. Deze verzekering bestaat uit twee delen namelijk een kapitaalsverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. De einduitkering van de kapitaalsverzekering is afhankelijk van de gemaakte rendementen op de ingelegde premies van bijvoorbeeld, de verzekerings-maatschappij, beleggingsfonds of staatsleningen. Op einddatum wordt het eindkapitaal gebruikt voor aflossing van de lening. Bij tussentijds overlijden van verzekerde wordt het verzekerde kapitaal uitgekeerd ten behoeve van aflossing hypotheeklening.


Voordelen:

-de mogelijkheid bestaat om de goedkoopste geldverstrekker en levensverzekeraar te kiezen

-de levensverzekering kan al gesloten worden zonder dat er geld geleend wordt

-de verzekering kan tussentijds aan uw persoonlijke omstandigheden worden aangepast

-gedurende de looptijd van de lening optimaal fiscaal voordeel


Nadelen:

-einduitkering levensverkering is onbekend en afhankelijk van de gemaakte rendementen klant weet nooit hoeveel hij uiteindelijk aflost)

Spaarhypotheek:

De spaarhypotheek bestaat uit een lening en een spaar-risicoverzekering die aan elkaar gekoppeld zijn.Het rentepercentage die betaald wordt over de lening wordt vergoed als rendement op de spaarverzekering.

Door deze koppeling garandeert de verzekeraar dat deze spaarverzekering het gewenste eindkapitaal oplevert. Het risicodeel is voor eventueel tussentijds overlijden van verzekerde.


Voordelen:

-gegarandeerd eindkapitaal

-gedurende de gehele looptijd van de lening optimaal fiscaal voordeel

-een gelijkblijvend bruto en netto maandbedrag (gedurende een rentevast periode)


Nadelen:

-rendement ligt lager dan rendementen op beleggingsfondsen

-tussentijds switchen tussen geldverstrekkers bijna onmogelijk

-bij verkoop woning zonder aankoop nieuwe woning bestaat de kans dat de polis na een beperkte periode(6 mnd -2 jaar) moet worden afgekocht.

Beleggingshypotheek:

De beleggingshypotheek is een hypotheek vorm waarbij de lening wordt afgelost door de opbrengsten van de beleggingsfondsen waarin de klant dan wel de expert van de maatschappij de premies belegt.


Voordelen:

-maakt gebruik van de (huidige) hoge rendementen op de beurs

-veel beleggingsvrijheid (tussen fondsen switchen is mogelijk)


Nadelen:

-hoge risico's aan beleggingsresultaten, einduitkering is onzeker

Aflossingsvrije hypotheek:

De aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek vorm waarbij in principe alleen rente wordt betaald en de klant geen aflossingsverplichting heeft maar mag jaarlijks altijd een deel boetevrij aflossen.


Voordelen:

-lage maandlasten

-optimaal fiscaal voordeel gedurende looptijd van de lening


Nadelen:

-zonder tussentijdse aflossingen geen kapitaalsopbouw